100. výročí narození varhaníka Josefa Pukla

V pátek 5. února 2021 si připomeneme 100. výročí narození brněnského varhaníka Mgr. Josefa Pukla (1921–2006).

Mgr. Josef Pukl se narodil v Nevojicích u Bučovic na Moravě, kde prožil své dětství. Zde v kostele sv. Mikuláše jeho otec pravidelně hrával při bohoslužbách na varhany a on jej často zastupoval.

V roce 1936 začal studovat na brněnské konzervatoři varhany u prof. Františka Michálka. Po absolutoriu v r. 1940 pokračoval na konzervatoři ve studiu klavíru u prof. Jaroslava Kvapila. V roce 1947 pokračuje na Janáčkově akademii múzických umění (JAMU) v dalším studiu varhanní hry, které ukončuje v r. 1951 absolventským koncertem. V r. 1952 začal vyučovat na brněnské konzervatoři, nejprve jako externista, v létech 1962 – 1982 jako řádný profesor varhanního oddělení. Od r. 1962 byl zároveň pověřen na JAMU výukou klavírní praxe a od r. 1972 též vyučováním varhanní improvizace.

Při své pedagogické činnosti vyvíjel bohatou koncertní činnost (přes 700 vystoupení) zvl. v Brně a na Moravě. Koncertoval však též v Praze, na Slovensku (Košice, Kežmarok, Žiar nad Hronom) i v zahraniční (Polsko, Německo, Holandsko, Belgie, Rusko), se Státní filharmonií Brno účinkoval během turné po Japonsku a Itálii. Ve své koncertní činnosti se orientoval zvl. na romantický repertoár a na hudbu soudobých autorů (např. býval prvním interpretem nových děl svého někdejšího žáka Zdeňka Pololáníka). Zrealizoval celou řadu nahrávek pro Český rozhlas. Byl vyhledávaným a ceněným klavírním doprovazečem sólistů i pěveckých sborů (Moravan, Foerster aj.). Jeho přednes skladeb i jeho vynikající improvizace se vyznačovaly velkou muzikálností.

Na místo řádného chrámového varhaníka nastoupil po absolutoriu varhanního oddělení konzervatoře v r. 1940 do kostela Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna. Když přišel jako patnáctiletý do Brna, začal hrát při bohoslužbách u sv. Jiljí v Komárově, stále se sem vracel a hrál zde každou neděli až do své smrti. Hrával při bohoslužbách v mnoha kostelích v Brně i po celé brněnské diecézi, často doprovázel chrámové sbory při svátečních bohoslužbách. Jako organolog brněnské diecéze se více než třicet let podílel na stavbách, opravách a kolaudacích varhan, byl dlouholetým členem Musica sacra.

Pro Kancionál – Varhanní doprovod (vyd. 1980) vypracoval 65 harmonizací písní (pseudonym František Dobeš) a 18 harmonizací pro Snadný varhanní doprovod ke Kancionálu (vyd. 2004). Jeho kompozice vyšly v publikaci Varhanní preludia III a v dalších sešitech této ediční řady vydané jednotou Musica sacra.

Zpracoval PhDr. Willi Türk
Fotografie z archivu Jednoty Musica sacra

V příloze článek Libuše Filípkové z Křižanovic u Bučovic, zpracovaný pro Nevojický zpravodaj