Cecilka 2021 aneb Svatocecilské setkání trochu jinak

Drazí hudebníci,

tento víkend by se za obvyklých podmínek konalo v Brně Svatocecilské setkání.

Nic nám však nebrání, abychom se vzájemně propojili v modlitbě.

Požehnání na přímluvu naší patronky vyprošují

jáhen Willi, P. Ondřej a další členové MS

Sr. Lucie z římského Nepomucena u hrobu sv. Cecílie.