Akce

Zájezd za varhanami 22. 9. 2018 – varhany v Polné a klášteru Želiv.

Sborování v Boskovicích 2018 (odkaz)

Svatocecilské setkání 2018 (odkaz)