Jubilant – P. PhDr. Karel Cikrle (17. 2. 1935)

Po maturitě na gymnáziu studoval v Brně Janáčkovu akademii múzických umění
a hudební vědu na filozofické fakultě Masarykovy univerzity odkud byl
z ideologických – náboženských důvodů před promocí vyloučen. Pracoval jako dělník v cihelně, pak v továrně. V roce 1966 byl přijat do semináře v Litoměřicích, r. 1970 promován a vysvěcen na kněze. Od té doby působil na různých místech v duchovní správě. Byl jedním ze skupiny redaktorů první verze jednotného Kancionálu (1973), redaktorem jeho verze současné (1988, 2004) a jeho tří varhanních doprovodů (1980, 1992, 2004). Vedle toho zredigoval pro křesťanskou mládež zpěvník Hlaholík (1968, 1970). Od r. 1982 organizoval měsíční instruktáže varhaníků v Brně. V roce 1990 začal učit liturgickou hudbu na Konzervatoři Brno, r. 1991 inicioval založení Varhanické školy (pozdější ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu), r. 1992 založení sdružení chrámových hudebníků Musica sacra a se Zd. Pololáníkem aj. založení Kabinetu duchovní hudby na JAMU, r. 1995 diecézního střediska pro liturgickou hudbu, které jako hudební referent brněnské diecéze vedl do r. 2012. Je autorem knížečky Varhanická zbožnost (2005), spoluautorem publikací Příručka pro varhaníky (1999) a Direktář pro varhaníky (2005), podílel se na vydání titulů Zpěvy mezi čteními (2003), Škola na varhany (2011) a ediční řady Varhanní preludia (2005 – 2014).