Kurz pro chrámové varhaníky v Třebíči

Uskutečnil se 3. ročník

Závěrečné komisionální zkoušky z varhanní hry proběhnuly v sobotu 6. 6.

Kurz byl slavnostně zakončen v sobotu 20. 6. v 16h v kostele Proměnění Páně v Třebíči – Jejkově liturgií zpívaných nešpor (hlavní celebrant P. Dr. Karel Cikrle) s předáním kvalifikačních osvědčení absolventům a následným společenským programem.

Videa z kurzu jsou v sekci Videa.