Úvod

Vítejte na webových stránkách Jednoty na zvelebení církevní hudby na Moravě Musica Sacra

„Musica sacra je heslem těch, kdo chtějí pozvednout úroveň naší liturgické hudby a rozvíjet ji v duchu obnovy, která vzešla z Druhého vatikánského koncilu.“