Publikace

Publikace jsou k dostání za uvedené ceny v kanceláři jednoty MUSICA SACRA, Petrov 5, 602 00 Brno ve středu 9:15–15 h, kde se rovněž v uvedené době přijímají objednávky osobně nebo na mob.: 732 660 687 (Svatava Baráková). Publikace zasíláme také poštou.

Publikace je také možno objednat na mailové adrese musicasacra@musicasacra.cz

Varhanní preludia I. Postludia na vybrané písně z Kancionálu

Sbírka přináší postludia (slavnostní dohry) na některé písně z Kancionálu (117, 201, 307, 407, 631, 812, 830, 932). Pro větší pestrost a možnost volby jsou postludia vypracována v různých stupních technické náročnosti autory různého kompozičního stylu. Sbírka obsahuje 36 kompozicí, jež jsou nahrány na přiloženém CD. Publikace je určena zvl. amatérským varhaníkům.

Brož., cena včetně CD 190,– Kč

ROZEBRÁNO – připravujeme dotisk

Varhanní preludia II. Zdeněk Mička – Invence pro varhany staršího i novějšího stylu

Šestnáct drobných varhanních kompozic různé technické náročnosti v osobitém stylu známého autora duchovních skladeb, dominikánského kněze P. Zdeňka Angelika Mičky OP. Vhodné zvl. pro amatérské varhaníky. Součástí publikace je CD nahrávka v autorské interpretaci.

Brož., cena včetně CD 190,– Kč

ROZEBRÁNO – připravujeme dotisk

Varhanní preludia III. Josef Pukl – Preludia v nejpoužívanějších tóninách

Snadná preludia v tóninách dur a moll do 4# a 4b od zasloužilého brněnského varhaníka a varhanního pedagoga Prof. Mgr. Josefa Pukla. Sbírka též obsahuje dva svatební pochody, smuteční preludium a postludia na dvě mešní písně z Kancionálu. Vhodné zvl. pro amatérské varhaníky. Součástí publikace je CD nahrávka.

Brož., cena včetně CD 190,– Kč

ROZEBRÁNO – připravujeme dotisk

Varhanní preludia IV. Snadná preludia v různých stylech a tóninách

Sbírka přináší 71 drobných kompozic brněnských varhaníků (Petr Kolař, Ondřej Múčka, David Postránecký, Josef Pukl, Ludmila Stichová, Tomáš Syrek, aj.) v tóninách, ve kterých je většina písní v Kancionálu. Pro větší pestrost jsou preludia v různých kompozičních stylech a v různých stupních technické náročnosti. Sbírka tak může být vítanou pomocí chrámovým varhaníkům. Součástí publikace je CD nahrávka v autorské interpretaci.

Brož., cena včetně CD 190,– Kč

ROZEBRÁNO – připravujeme dotisk

Varhanní preludia V. Preludia na písně z Kancionálu – Adventní

Publikace uvádí na každou adventní píseň z Kancionálu několik krátkých preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. 30 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 88 kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD.

Brož., cena včetně CD 250,– Kč

Varhanní preludia VI. Preludia na písně z Kancionálu – Vánoční

2. přepracované vydání

Publikace obsahuje 104 předeher, meziher a doher na všechny vánoční písně z Kancionálu v jeho základní verzi. Oproti vydání z roku 2008 je toto přepracované vydání obohaceno o 32 nových kompozic od osvědčených autorů (Jana Vokatá, Václav Uhlíř, Ondřej Múčka, Karol Frydrych aj.). Vhodné zvláště pro amatérské chrámové varhaníky.

NOVĚ: Praktická kroužková vazba

Cena 250,- Kč

Varhanní preludia VII. Preludia na písně z Kancionálu – Postní

Publikace uvádí na každou píseň postní a ke křížové cestě z Kancionálu několik krátkých preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. 29 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 98 kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD.

Brož., cena včetně CD 250,– Kč

Varhanní preludia VIII. Preludia na písně z Kancionálu – Velikonoční

Publikace uvádí na každou velikonoční píseň z Kancionálu několik krátkých preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. 29 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 97 kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD.

Brož., cena včetně CD 250,– Kč

Varhanní preludia IX. Preludia na písně z Kancionálu – Mešní obecné

Publikace uvádí na každou mešní obecnou píseň z Kancionálu několik krátkých preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. 28 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 98 kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD.

Brož., cena včetně CD 250,– Kč

ROZEBRÁNO – připravujeme dotisk

Varhanní preludia X. Preludia na písně z Kancionálu k Pánu Ježíši

Publikace uvádí na každou píseň z Kancionálu k Pánu Ježíši několik krátkých preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. 28 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 99 kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD.

Brož., cena včetně CD 250,– Kč

Varhanní preludia XI. Preludia na písně z Kancionálu k Panně Marii

Publikace uvádí na každou píseň z Kancionálu k Panně Marii několik krátkých preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. 26 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 98 kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD.

Brož., cena včetně CD 250,– Kč

Varhanní preludia XII. Preludia na písně z kancionálu – Ke svatým

Publikace uvádí na každou píseň z kancionálu Ke svatým několik krátkých preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. 23 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 98 kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD.

Brož., cena včetně CD 250,– Kč

Varhanní preludia XIII. Preludia na písně z kancionálu – Příležitostné

Publikace uvádí na každou příležitostnou píseň z kancionálu několik krátkých preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. 22 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 91 kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD.

Brož., cena včetně CD 250,– Kč

Karel Cikrle, Jiří Sehnal – Příručka pro varhaníky – třetí doplněné vydání

Základní vzdělávací materiál, obsahuje tři učební texty: LITURGIKA, LITURGICKÁ HUDBA (dr. Cikrle), STRUČNÝ PŘEHLED DĚJIN KATOLICKÉ CHRÁMOVÉ HUDBY (dr. Sehnal).

Náhled ke stažení.

Cena 280,– Kč (pevná vazba, 208 stran, křídový papír)

Zpěvy mezi čteními

Společné responsoriální žalmy a zpěvy před evangeliem z Kancionálu (odd. 601 ad.), úvod s pokyny k používání a rozpis žalmů na jednotlivé dny v roce. Určeno především pro žalmisty a schóly.

Pevná vazba v kožence, 76 s., cena 180,– Kč (pro jednotu MUSICA SACRA vydalo nakl. Gloria, Rosice)

Snadný varhanní doprovod ke Kancionálu

Doprovody písní a zpěvů z Kancionálu v jeho nové verzi z r. 2004. Některé doprovody byly převzaty z osvědčených sbírek, jiné nově vytvořeny, úpravy žijících autorů jsou většinou jimi autorizované.

Pevná vazba v kožence, 244 s., cena 380,– Kč

ROZEBRÁNO – připravujeme dotisk

Karel Cikrle – Varhanická zbožnost

Autor – kněz a hudební referent brněnské diecéze PhDr. Karel Cikrle se ve svém textu zamýšlí zvl. nad duchovním rozměrem varhanické služby a předkládá podněty pro oživení duchovního života varhaníka v souvislosti s pojetím jeho služby při liturgii.

Brož., 30 s., cena 38,– Kč (slovenská verze vyšla v r. 2006)

Direktář pro varhaníky – 3. doplněné vydání
Pomůcka pro používání Kancionálu při liturgii

Praktická příručka pro varhaníky chce být pomůckou k výběru vhodných písní z Kancionálu k liturgii. Konkrétní aplikace obecných zásad výběru písní nachází svůj výraz v kapitole liturgické doby, v přehledně členěném kalendáriu a v kapitole o svátostech. Mimoto uvádí tento sešitek možnost použití responsoriálních žalmů z Kancionálu a některých částí denní modlitby církve.

Brož., 68 s., cena 50,– Kč

Barbara Maria Willi – GENERÁLBAS aneb Kdo zavraždil kontrapunkt?

Stručný přehled dějin generálbasu je určen především pro varhaníky a hráče na klávesové nástroje, kteří chtějí stylově a historicky poučeně doprovázet skladby z období 16. – 18. století, ale neměli dosud možnost setkat se s prameny osvětlujícími dobový způsob vytváření generálbasového doprovodu. Autorka nechává čtenáře netradičnou formou detektivního pátrání nahlédnout do tajů vzniku a vývoje generálbasu (ukázky jsou nahrány na přiloženém CD) a tím i do stylového vývoje evropské hudby v období baroka.

Brož., cena včetně CD 130,– Kč

Varhanní doprovod kancionálu – opravené a doplněné vydání

Jedná se o reedici tzv. „zeleného” doprovodu, který vyšel v r. 2009.

Mimo cca dvaceti větších či menších oprav je toto vydání doplněno o tři nové invokace v loretánských litaniích a o sloky k růženci světla v písni č. 814.

Pevná vazba v kožence, cena 780,– Kč

*Olomoucká verze dostupná u kancléře P. Antonína Baslera (basler.antonin@ado.cz).

Zdeněk Pololáník – Zpěvy mezi čteními

Responsoriální žalmy a zpěvy před evangeliem pro neděle, slavnosti a vybrané svátky Publikace navíc obsahuje velikonoční a svatodušní sekvenci, několik responsoriálních zpěvů k přijímání a modlitbu ke sv. archandělu Michaelovi.

Dostupné v PDF. Příspěvek můžete zaslat na účet. Děkujme.

Cena 390,– Kč

ROZEBRÁNO – připravujeme dotisk

ŠKOLA NA VARHANY – sestavili Ferdinand Bachtík a Stanislav Jiránek

Jedná se o přetisk vydání z r. 1907. Publikace obsahuje instruktivní cvičení, která mohou být užitečná zvl. varhaníkům začátečníkům, resp. „přeučeným klavíristům“. V druhé části uvítají zběhlejší varhaníci řadu krásných a technicky dostupných preludií v jednotlivých tóninách (i církevních) od starých mistrů. Pro ty zdatnější bude vítaným pramenem poslední část, ve které najdou 16 preludií a fug strarých českých skladatelů (F. X. Brixi, J. Seger, B. M. Černohorský, J. Zach, J. Kř. Kuchař, K. Kopřiva), které jsou nahrány na přiloženém CD.

Pevná vazba v kožence, cena včetně CD 450,- Kč.

Varhanní sborníček – známé skladby ve snadné úpravě

Jedná se o sbírku 15 skladeb vhodných ke svatebním obřadům, zádušním mším a jiným příležitostem. Sbírka obsahuje např. Svatební pochody (F. Mendelssohn-Bartoldy, R. Wagner), Ave Maria (Ch. Gounod, Fr. Schubert), Ave verum corpus (W. A. Mozart) aj.

Cena 40,- Kč

Tomáš Nováček – Úvod do nauky o varhanách

Autor srozumitelně a názorně pojednává v deseti kapitolách (24 stran) o varhanním nástroji.

Cena 50,- Kč

Karel Cikrle – Liturgika

Náhled ke stažení.
Cena 50 Kč, brož., 56 stran, křídový papír.

 

Publikace P. Josefa Olejníka na samostatném webu: https://josefolejnik.cz/publikace/vydane/