25. svatocecilské setkání

25. svatocecilské setkání

V sobotu 8. října 2022 se v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově konalo po dvouleté přestávce způsobené pandemií Covid-19 již 25. svatocecilské setkání varhaníků, chrámových zpěváků a hudebníků. Program letošního setkání začal již v 9:15 zpívanými ranními chválami v chorálním nápěvu ze slavnosti sv. Cecílie, panny a mučednice.

Pontifikální mši svatou, která začala v 10:00, sloužil Mons. Josef Hrdlička, emeritní olomoucký pomocný biskup. Hudební doprovod této slavnostní mše svaté zajistil Brněnský katedrální sbor Magnificat pod vedením regenschoriho Petra Kolaře, žesťový soubor a Ondřej Múčka (varhany, zpěv). Zpěvy, které zazněly při této liturgii, jsme mohli slyšet již v roce 2009 při návštěvě Svatého otce Benedikta XVI. v Brně. Na začátku zazněla Ohnivá fanfára M. Příhody, během mše svaté pak ordinárium 505 Z. Pololáníka s doprovodem žesťů a smíšeného sboru, „Alleluia Irlandese“ z Millenium-Mass, Kyrie 10 z Taizé k přímluvám, „Wie der Hirsch Schreit“ (Jako laň prahne po vodních bystřinách), Ps. 42 od F. Mendelssohna k přípravě darů a antifona „Kdo jí mé tělo“ s doprovodem žesťů od Z. Pololáníka.

Vrcholem bohoslužby slova byla promluva Mons. J. Hrdličky, kde otec biskup zmínil nedávno provedenou skladbu na Podzimním festivalu duchovní hudby v Olomouci „Quatuor pout la fin du Temps“ (Kvartet o konci času) od Oliviera Messiaena, kterou zkomponoval pro klarinet, housle, violoncello a klavír, když byl za 2. světové války vězněn v německém koncentračním tábore Görlitz, kde se setkal se spoluvězni (také profesionálními hudebníky – klarinetistou, houslistou a cellistou), aby pro ně zkomponoval nejprve trio a pak kvartet, když se sám ujal klavírního partu. Tématem skladby, která měla premiéru v roce 1941, se stala Kniha Zjevení 10,1–2.5–7, kde se zmiňuje téma konce času. Hudba tohoto kvartetu byla tak sugestivní, že přítomní poslouchali se zatajeným dechem celou skladbu (cca 50 min.). Dalším tématem, které Mons. Hrdlička zmínil, byl mytologický příběh Odysseus a Argonauti. Odysseus se nechal připoutat k lodnímu stěžni, aby mohl slyšet líbezný zpěv Sirén, ale svým mužům nechal zalepit uši voskem, aby tento zpěv neslyšeli, a tak mohli bezpečně řídit loď a neztroskotali, což se stalo všem těm, kdo zaslechli zpěv Sirén předtím. Také Argonauti byli lákáni zpěvem Sirén, ale měli s sebou velkého pěvce Orfea, který je ochránil před Sirénami tak, že je svým zpěvem přehlušil. Potom se otec biskup s námi podělil o zajímavý postřeh z Glagolské mše L. Janáčka, která končí slavným postludiem pro varhany, ale po tomto sólovém partu následuje ještě asi 3 min. orchestrální hudba, která evokuje náladu, kdy věřící posvěcení eucharistickou svátostí vycházejí z chrámu do běžného života, jako by procházeli slavobránou, nad kterou září duha – Boží znamení svatosti. A také připomněl nám známou skutečnost, kdy u většiny skladeb závěrečný libozvučný akord zazní až po sledu dizonantních akordů, což může být chápáno jako paralela života zde na zemi, který je plný napětí, zvratů a zkoušek, ale který přece končí v náruči Boží.

Na konci liturgie byl vytvořen prostor pro prezentaci novinek, které se udály za poslední 3 roky v oblasti vydávání díla P. Josefa Olejníka. V roce 2020 vyšel v Matici cyrilometodějské v Olomouci Nedělní graduál, který obsahuje propria pro liturgické mezidobí. Jedná se většinou o antifony, které dosud nebyly publikovány, protože vznikaly v posledních letech skladatelova života. V roce 2021 se pak po mnohaleté práci podařilo vydat kompletně přepracovaný Žaltář ve dvou svazcích. První svazek obsahuje žalmy pro všechny příležitosti kromě všedních dnů liturgického mezidobí, které se nacházejí ve druhém svazku. Nový žaltář vychází z rukopisů autora a aktuálních liturgických textů a s dřívějším vydáním Žaltáře ve čtyřech svazcích je nekompatibilní. Je možné jej objednávat na Arcibiskupství olomouckém. Nově rozšířený Velikonoční graduál se zatím kvůli nedokončeným nahrávkám nepodařilo vydat, ale plánuje se v průběhu příštího roku. Všechny informace k dílu P. Josefa Olejníka lze nalézt na stránkách https://josefolejnik.cz.

Na 25. svatocecilském setkání se tak trochu slavilo a bilancovalo, protože jednota Musica Sacra slaví 30. výročí svého založení. Promluvil zakládající předseda jednoty P. Karel Cikrle i současný předseda Willi Türk. Ten mimo jiné přečetl poděkování místního biskupa Pavla Konzbula z listiny, kterou vystavil k dnešní oslavě: „U příležitosti 30. výročí jednoty MUSICA SACRA děkuji jejím členům a všem chrámovým hudebníkům za jejich nezištnou službu a na přímluvu sv. Cecílie všem vyprošuji požehnání.

Svatocecilský obrázek 2022 (433.59 kB)

30 let Musica sacra – fotobrožura (9.65 MB)

Na setkání byl také oceněn pan Zdeněk Hatina, varhaník z Brna-Zábrdovic, za 60 let své varhanické služby.

Na neformálním setkání v prostorách biskupství byly k dispozici publikace z produkce Musica Sacra, především obnovené a doplněné vydání sbírky responsoriálních žalmů Z. Pololáníka Zpěvy mezi čteními.

Agapé bylo již tradičně pojato velkolepě, opět byla nabízena jihomoravská vína, řízky, guláš a další dobroty z dílny našich dobrodinců. S Pavlem Kolařem a otcem biskupem Hrdličkou jsme ještě dále diskutovali o tématech, která byla nastíněna v homilii, ale také o problematice „krocení“ žesťů a vůbec obtížném sladění všech hudebních složek – varhan, žesťového souboru a smíšeného (a částečně absentujícího) sboru.

Vladimír Pavlík

Reportáž přináší i Tv Noe: https://www.tvnoe.cz/porad/35617-zpravodajske-noeviny-11-10-2022

svatocecilske-setkani-2022

Svatocecilské setkání 2022

8.10.2022
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522223_6345da2f51205230878638_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522223_6345da2fa4ee5088841849_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522237_6345da3ddcfb5532608769_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522225_6345da31d43a2082260889_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522226_6345da32aafa4760642357_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522239_6345da3f929ef316618076_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522239_6345da3f6edd7739473832_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522228_6345da345d367664096077_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522238_6345da3e955db270604300_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522236_6345da3cd65da414522736_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522232_6345da3892e1e004256738_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522233_6345da39ac43d972440621_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522239_6345da3f4fd5c406657211_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522235_6345da3b68adc810819603_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522233_6345da39e6ae3810774570_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522228_6345da347ecc6741233259_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522227_6345da3385edb496149276_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522225_6345da3129063716853682_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522231_6345da370ede0554809646_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522231_6345da37d6b3d436393930_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522237_6345da3d9ed6e884943285_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522226_6345da328deb0787919364_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522239_6345da3fb2587912401754_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522232_6345da38b393a459015026_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522227_6345da3367aad512449316_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522233_6345da398f8d5213008317_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522233_6345da3972041565868014_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522224_6345da3064538736067713_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522233_6345da39c952c769103572_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522229_6345da35a0b74685545331_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522228_6345da34c70ef115761858_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522236_6345da3c2e4b2783619226_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522237_6345da3dbe146770161844_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522230_6345da36521f8649228712_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522228_6345da34a19bd104848878_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522234_6345da3aa6ec9354623477_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522228_6345da34401c5292585804_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522974_6345dd1e30515778893215_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522992_6345dd3048de8797659819_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522974_6345dd1e7a1e6968512264_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522975_6345dd1f38750308211364_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522996_6345dd346474d327920480_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522999_6345dd3767f40465531524_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522978_6345dd2205804207661261_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522974_6345dd1e4d9d3037265775_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522975_6345dd1f8365b193730782_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665523000_6345dd38d2b9c292197844_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522988_6345dd2c3f704316176373_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522986_6345dd2a27a02788447290_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522984_6345dd285f7fb384017272_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522978_6345dd22f1393139512829_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522994_6345dd326b028578591272_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522980_6345dd241afa1510804316_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522979_6345dd23a80e3469773122_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522989_6345dd2d2d344255143725_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665523002_6345dd3a0be20463844725_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522982_6345dd262e5de887433092_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665523000_6345dd381d52c493096398_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522989_6345dd2dd3ac0805560842_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665523003_6345dd3b7e070796739945_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522995_6345dd337e605179114810_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522985_6345dd2913dd8004040591_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522978_6345dd22b0658553641180_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522980_6345dd24e2912042152067_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522981_6345dd25120c9196305401_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522979_6345dd23c6f41865691297_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522990_6345dd2e1dd16639038189_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522983_6345dd2703fa2461937600_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522995_6345dd33429c2439242581_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522995_6345dd33be6e7399660348_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522974_6345dd1ef0fab877198008_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522995_6345dd339ee8e917577693_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522978_6345dd22d075e184033085_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522996_6345dd3409b5d411104306_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522976_6345dd201bc0d828997037_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522989_6345dd2d0f7fa210192270_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665523001_6345dd39b5c55520880212_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522980_6345dd24c3ec8709134023_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522986_6345dd2acece0310356939_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665523002_6345dd3ac1716253057261_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522989_6345dd2d78afa874161823_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665523003_6345dd3b9d040761505307_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522997_6345dd35e39d1368852659_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522975_6345dd1fc1a7b469140426_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522995_6345dd3324589490185372_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522997_6345dd351b93e380125777_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522976_6345dd2039f03382029294_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522987_6345dd2b89add218942201_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522976_6345dd2059120299699427_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522981_6345dd254caf1450684324_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522991_6345dd2f88411351570012_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522983_6345dd27ab169559553591_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522985_6345dd2931a52185253053_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522975_6345dd1fe075e015856656_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665523004_6345dd3c1b4f4448429878_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522989_6345dd2db61f9123149192_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522996_6345dd342633a205349441_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522996_6345dd3445887551389216_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522995_6345dd335f6f3802456045_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522979_6345dd23e63c7706646441_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522989_6345dd2d9578c530083166_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522997_6345dd353c529157550258_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522990_6345dd2ed4a40522777234_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522993_6345dd31abca4047432824_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522982_6345dd264d08c587889141_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522981_6345dd252f4d4730310597_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522975_6345dd1fa3835344739917_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522985_6345dd294ec46531569065_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522988_6345dd2ce4d1d059052678_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522989_6345dd2d58a2d942726723_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522982_6345dd26048a0152581244_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522977_6345dd214eb5d981642973_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522977_6345dd21317dd423044379_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665523003_6345dd3bcfd8a167702804_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665523000_6345dd38f1789346121963_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522992_6345dd30f073b953054582_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522998_6345dd36af27d295400041_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522989_6345dd2df307d901079318_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522985_6345dd296b947665937138_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522998_6345dd3611577353844246_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522995_6345dd33ddf67104219521_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665523001_6345dd39d2f4a526641108_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665523003_6345dd3bef3e5545164185_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/musicasacra.cz/img/gallery/images/1159/24_1665522977_6345dd2114fcb240675385_thumb.jpg

Foto: Vladimír Bimka / Člověk a Víra