Tomás Luis de Victoria – Requiem za renesanční vokální polyfonii

Tomás Luis de Victoria – Requiem za renesanční vokální polyfonii

Tato Akademie je věnována dílu a životnímu příběhu jednoho z velikánů pozdní renesance, Tomási Luisi de Victoria. Španělský kněz, který působil významnou část života v Římě, patřil mezi největší a nejslavnější skladatele své doby. Jeho dílo můžeme vnímat i jako pomník hudební epoše, která jako svůj hlavní nástroj vnímala lidský hlas a jeho splétání do složitých polyfonních struktur. 
Čeněk Svoboda

K poslechu na: https://www.mujrozhlas.cz/akademie/tomas-luis-de-victoria-requiem-za-renesancni-vokalni-polyfonii


Stránka z tisku Tomáse Luise de Victoria Missae Magnificat, Motecta psalmi et alia …. Madrid, 1600; Foto: CC0 1.0; 
Zdroj: Wikimedia Commons