Jednota Musica Sacra

„Musica sacra je heslem těch, kdo chtějí pozvednout úroveň naší liturgické hudby a rozvíjet ji v duchu obnovy, která vzešla z Druhého vatikánského koncilu.“

 

Musica sacra neboli liturgická hudba, usilující o oslavu Boha a povznesení člověka, byla po staletí vzorem pro celou hudební kulturu. Její poklad vytvářeli velikáni světové hudby. Její úpadek v naší společnosti je ztrátou pro věřící i nevěřící, její obnova je v zájmu celé kulturní veřejnosti.

Musica sacra je zapsaný spolek chrámových hudebníků. Navazuje na Jednotu na zvelebení církevní hudby na Moravě, založenou z podnětu Leoše Janáčka v r. 1881 a zrušenou komunisty v r.1951. Vzniku dnešní jednoty Musica sacra v r. 1992 předcházely instruktáže varhaníků, konané od r. 1982 každý měsíc v Brně.

30 let Musica sacra – fotobrožura (9.65 MB)

Jednota Musica sacra má přes 500 členů – kantorů, varhaníků, sbormistrů, zpěváků, skladatelů, pedagogů, hudebních vědců z celé ČR. Jejím nejvyšším orgánem je valná hromada, řídí ji předseda se sedmičlenným předsednictvem, kontrolním orgánem je tříčlenná dozorčí rada.

Musica sacra usiluje o zkvalitnění hudební složky liturgie především zvýšením liturgické a hudební úrovně kantorů-varhaníků. Pořádá pro ně různé typy kurzů a seminářů, květnový zájezd po varhanách, listopadové Svatocecilské setkání. Vydává pro ně dvouměsíčník Zpravodaj a potřebné publikace, texty i noty. Provozuje pro ně archiv hudebnin a hudební knihovnu. Vytvořila pro ně kvalifikační systém, který přijala brněnská diecéze (1996) a pro celou ČR doporučila Česká biskupská konference (2001). Pro chrámové sbory dětí a mládeže pořádá v dubnu Setkání, pro sbory dospělých v červnu Sborování. Iniciuje vznik nových liturgických skladeb, z nichž mnohé publikuje ve webové databázi Regenschori.cz.

papežské požehnání Musica sacra

 

Musica sacra spolupracuje se Střediskem pro liturgickou hudbu brněnské diecéze a se ZUŠ varhanická. Musica sacra hospodaří z příspěvku Biskupství brněnského, z darů svých členů a příznivců a z dotací jednotlivých akcí. Také spolupracuje s nově založeným Centrem pro liturgickou hudbu arcidiecéze olomoucké.

Musica sacra je členem CEDAME – Evropské konference sdružení pro chrámovou hudbu.

Musica sacra spolupracuje s mezinárodní studijní skupinou pro liturgickou hudbu Universa Laus. Praktické informace poskytuje web italské sekce Universa Laus – Area Italiana.

Vedení Musica Sacra

jáhen Willi Türk – předseda
P. Karel Cikrle – emeritní předseda
Ondřej Múčka – místopředseda
Stanislava Syrková – místopředsedkyně
Jiří Sehnal – čestný člen
Pavel Hamřík – čestný člen
Petr Kolař
Jiří Pohl
Irena Veselá
P. Ondřej Talaš

Stát se členem Musica sacra

Jednoduše vyplňte přihlášku níže:

 

přihláška

Chci novinky z hudební oblasti – odběr newsletteru

Podpořit činnost Musica sacra

 

 

Givt Musica sacra