Leden 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1Matky Boží, Panny Marie
2sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
3Nejsvětějšího Jména Ježíš
4středa 2. týdne po Narození Páně
5čtvrtek 2. týdne po Narození Páně
6Zjevení Páně
7sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze
09:00 Kurz pro chrámové varhaníky
Akce

ZUŠ Františka Drdly ve Žďáru nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4

Více zde: https://musicasacra.cz/oznameni.php?oznameni=696

 

8Křtu Páně
9pondělí 1. týdne v mezidobí
10úterý 1. týdne v mezidobí
11středa 1. týdne v mezidobí
12čtvrtek 1. týdne v mezidobí
13sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
14sobota 1. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
152. neděle v mezidobí
16pondělí 2. týdne v mezidobí
17sv. Antonína, opata
18Panny Marie, Matka jednoty křesťanů
19čtvrtek 2. týdne v mezidobí
20sv. Fabiána, papeže a mučedníka
21sv. Anežky Římské, panny a mučednice
09:00 Kurz pro varhaníky 2022–2024
Akce

Konzervatoř Evangelické akademie, Wurmova 13, Olomouc

Více informací zde: https://musicasacra.cz/oznameni.php?oznameni=725

 

223. neděle v mezidobí (Božího slova)
23pondělí 3. týdne v mezidobí
24sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
25Obrácení sv. Pavla, apoštola
26sv. Timoteje a Tita, biskupů
27sv. Anděly Mericiové, panny
28sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
294. neděle v mezidobí
30pondělí 4. týdne v mezidobí
31sv. Jana Boska, kněze