Valná hromada MS

Detaily
  • Datum: 24.2.2024
  • Čas: 10:00 - 13:20
  • Zařazení: Valná hromada MS
Organizátor
Valná hromada MS

Dovolujeme si vás pozvat na valnou hromadu Musica sacra, která se uskuteční 24. 2. 2024 v 10 hodin v sále dómského farního úřadu, Petrov 9, Brno (u katedrály).

Drazí členové naší Musica sacra,

co nejsrdečněji vás zvu valnou hromadu naší Jednoty, tedy na výroční setkání  předsednictva a členů Musica sacra.

Nabízí se nám jedinečná příležitost společně se sejít, zhodnotit činnost naší Jednoty, probrat plány do budoucna, vyjádřit se  k jednotlivým tématům, vznést dotazy, přispět svými připomínkami a podněty a tak se podílet na další činnosti a směřování naší Musica sacra.

Budou předneseny zprávy o činnosti a hospodaření a proběhne seznámení s plánovanými akcemi a projekty.

Po oficiální části přejde schůze po společné modlitbě Anděl Páně ve společné agapé, kde se naskýtá příležitost k osobním rozhovorům, setkáním a diskuzím na různá témata.

Pro mě jako předsedu, stejně jako pro členy předsednictva a dozorčí rady, bude vaše účast na valné hromadě povzbuzením a podporou. Na každou a každého z vás se těším!

Willi Türk

VALNÁ HROMADA MUSICA SACRA 
se uskuteční v sobotu 24. února 2024 v 10 hodin 
v sále dómského farního úřadu Brno, Petrov 9 (u katedrály)

Adresa