Zakončení tříletého kurzu pro chrámové varhaníky

Detaily
  • Datum: 23.6.2024
  • Čas: 17:00 - 18:00
  • Zařazení: Zakončení tříletého kurzu pro chrámové varhaníky
Organizátor
Zakončení tříletého kurzu pro chrámové varhaníky

V neděli 23. června 2024 se uskuteční slavnostní zakončení tříletého vzdělávacího kurzu Musica sacra pro chrámové varhaníky ve Žďáru nad Sázavou.

V 17 hodin budou v kostele sv. Prokopa slavnostní zpívané nešpory. Hlavním celebrantem bude biskup Vojtěch Cikrle, koncelebrovat budou kněží absolventů. Na varhany bude hrát ředitelka brněnské ZUŠ Varhanická dr. Stanislava Syrková. Během nešpor otec biskup předá 32 úspěšným absolventům a absolventkám list s osvědčením. V podání pěveckého absolventského sboru vedeného Františkem Dolíhalem zazní Ave verum od Charles Camille Saint-Saëns, po závěrečném chorálním Salve Regina bude malý varhanní koncert tři absolventů. Po liturgii na farní zahradě následuje agapé.

Adresa