Publikace

Publikace jsou k dostání za uvedené ceny v kanceláři jednoty Musica sacra (Petrov 5, 602 00 Brno) ve středu 9:15–15 h, kde se rovněž v uvedené době přijímají objednávky osobně nebo na mob.: 732 660 687 (Svatava Baráková) nebo na e-mailové adrese [email protected]. Zasíláme také poštou.

K dostání též v prodejně Donum Petrov 9, Brno a nově též v Arcibiskupské knihovně v Olomouci.

 

 

 • preludia1 Varhanní preludia I. Postludia na vybrané písně z Kancionálu

  Sbírka přináší postludia (slavnostní dohry) na některé písně z Kancionálu (117, 201, 307, 407, 631, 812, 830, 932). Pro větší pestrost a možnost volby jsou postludia vypracována v různých stupních technické náročnosti autory různého kompozičního stylu. Sbírka obsahuje 36 kompozicí, jež jsou nahrány na přiloženém CD. Publikace je určena zvl. amatérským varhaníkům.

  brož., cena včetně CD 190 Kč

  ROZEBRÁNO – připravujeme dotisk

 •  
  preludia2 Varhanní preludia II. Zdeněk Mička – Invence pro varhany staršího i novějšího stylu

  Šestnáct drobných varhanních kompozic různé technické náročnosti v osobitém stylu známého autora duchovních skladeb, dominikánského kněze P. Zdeňka Angelika Mičky OP. Vhodné zvl. pro amatérské varhaníky. Součástí publikace je CD nahrávka v autorské interpretaci.

  brož., cena včetně CD 190 Kč

  ROZEBRÁNO – připravujeme dotisk

 •  
  preludia3 Varhanní preludia III. Josef Pukl – Preludia v nejpoužívanějších tóninách

  Snadná preludia v tóninách dur a moll do 4# a 4b od zasloužilého brněnského varhaníka a varhanního pedagoga prof. Mgr. Josefa Pukla. Sbírka též obsahuje dva svatební pochody, smuteční preludium a postludia na dvě mešní písně z Kancionálu. Vhodné zvl. pro amatérské varhaníky. Součástí publikace je CD nahrávka.

  brož., cena včetně CD 190 Kč

  ROZEBRÁNO – připravujeme dotisk

 •  
  preludia4 Varhanní preludia IV. Snadná preludia v různých stylech a tóninách

  Sbírka přináší 71 drobných kompozic brněnských varhaníků (Petr Kolař, Ondřej Múčka, David Postránecký, Josef Pukl, Ludmila Stichová, Tomáš Syrek aj.) v tóninách, ve kterých je většina písní v Kancionálu. Pro větší pestrost jsou preludia v různých kompozičních stylech a v různých stupních technické náročnosti. Sbírka tak může být vítanou pomocí chrámovým varhaníkům. Součástí publikace je CD nahrávka v autorské interpretaci.

  brož., cena včetně CD 190 Kč

  ROZEBRÁNO – připravujeme dotisk

 •  
  preludia5 Varhanní preludia V. Preludia na písně z Kancionálu – Adventní

  Publikace uvádí na každou adventní píseň z Kancionálu několik krátkých preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. 30 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 88 kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD.

  brož., cena včetně CD 250 Kč

 •  
  preludia6 Varhanní preludia VI. Preludia na písně z Kancionálu – Vánoční

  2. přepracované vydání

  Publikace obsahuje 104 předeher, meziher a doher na všechny vánoční písně z Kancionálu v jeho základní verzi. Oproti vydání z roku 2008 je toto přepracované vydání obohaceno o 32 nových kompozic od osvědčených autorů (Jana Vokatá, Václav Uhlíř, Ondřej Múčka, Karol Frydrych aj.). Vhodné zvláště pro amatérské chrámové varhaníky.

  NOVĚ: praktická kroužková vazba

  cena 250 Kč

 •  
  preludia7 Varhanní preludia VII. Preludia na písně z Kancionálu – Postní

  Publikace uvádí na každou píseň postní a ke křížové cestě z Kancionálu několik krátkých preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. 29 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 98 kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD.

  brož., cena včetně CD 250 Kč

 •  
  preludia8 Varhanní preludia VIII. Preludia na písně z Kancionálu – Velikonoční

  2. přepracované vydání

  Publikace obsahuje 119 předeher, meziher a doher na všechny velikonoční a svatodušní písně z Kancionálu v jeho základní verzi. Oproti vydání z roku 2009 je toto přepracované vydání obohaceno o 29 nových kompozic od osvědčených autorů (Jana Vokatá, Václav Uhlíř, Ondřej Múčka, Karol Frydrych aj.). Vhodné zvláště pro amatérské chrámové varhaníky.

  NOVĚ: praktická kroužková vazba

  brož., cena 250 Kč

 •  
  preludia9 Varhanní preludia IX. Preludia na písně z Kancionálu – Mešní obecné

  Publikace uvádí na každou mešní obecnou píseň z Kancionálu několik krátkých preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. 28 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 98 kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD.

  brož., cena včetně CD 250 Kč

  ROZEBRÁNO – připravujeme dotisk

 •  
  preludia10 Varhanní preludia X. Preludia na písně z Kancionálu k Pánu Ježíši

  Publikace uvádí na každou píseň z Kancionálu k Pánu Ježíši několik krátkých preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. 28 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 99 kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD.

  brož., cena včetně CD 250 Kč

 •  
  preludia11 Varhanní preludia XI. Preludia na písně z Kancionálu k Panně Marii

  Publikace uvádí na každou píseň z Kancionálu k Panně Marii několik krátkých preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. 26 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 98 kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD.

  brož., cena včetně CD 250 Kč

 •  
  preludia12 Varhanní preludia XII. Preludia na písně z Kancionálu – Ke svatým

  Publikace uvádí na každou píseň z Kancionálu Ke svatým několik krátkých preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. 23 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 98 kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD.

  brož., cena včetně CD 250 Kč

 •  
  preludia13 Varhanní preludia XIII. Preludia na písně z Kancionálu – Příležitostné

  Publikace uvádí na každou příležitostnou píseň z Kancionálu několik krátkých preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. 22 praktických varhaníků z několika diecézí vytvořilo celkem 91 kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD.

  brož., cena včetně CD 250 Kč

 •  
  prirucka-pro-varhaniky Karel Cikrle, Jiří Sehnal – Příručka pro varhaníky – třetí doplněné vydání

  Základní vzdělávací materiál, obsahuje tři učební texty: LITURGIKA, LITURGICKÁ HUDBA (dr. Cikrle), STRUČNÝ PŘEHLED DĚJIN KATOLICKÉ CHRÁMOVÉ HUDBY (dr. Sehnal).

  náhled: Karel Cikrle, Jiří Sehnal – Příručka pro varhaníky (644.52 kB)

  pevná vazba, 208 s., křídový papír, cena 280 Kč

 •  
  zpevymezictenimi_red Zpěvy mezi čteními

  Společné responsoriální žalmy a zpěvy před evangeliem z Kancionálu (odd. 601 ad.), úvod s pokyny k používání a rozpis žalmů na jednotlivé dny v roce. Určeno především pro žalmisty a schóly.

  pevná vazba v kožence, 76 s., cena 180 Kč
  (pro jednotu MUSICA SACRA vydalo nakl. Gloria, Rosice)

 •  
  varhannidoprovodkekancionalu Snadný varhanní doprovod ke Kancionálu

  Doprovody písní a zpěvů z Kancionálu v jeho nové verzi z r. 2004. Některé doprovody byly převzaty z osvědčených sbírek, jiné nově vytvořeny, úpravy žijících autorů jsou většinou jimi autorizované.

  pevná vazba v kožence, 244 s., cena 380 Kč

  ROZEBRÁNO – připravujeme dotisk

 •  
  varhanickazboznost Karel Cikrle – Varhanická zbožnost

  Autor – kněz a hudební referent brněnské diecéze PhDr. Karel Cikrle se ve svém textu zamýšlí zvl. nad duchovním rozměrem varhanické služby a předkládá podněty pro oživení duchovního života varhaníka v souvislosti s pojetím jeho služby při liturgii.

  brož., 30 s., cena 38 Kč
  (slovenská verze vyšla v r. 2006)

 •  
  direktar Direktář pro varhaníky – 3. doplněné vydání

  Pomůcka pro používání Kancionálu při liturgii

  Praktická příručka pro varhaníky chce být pomůckou k výběru vhodných písní z Kancionálu k liturgii. Konkrétní aplikace obecných zásad výběru písní nachází svůj výraz v kapitole liturgické doby, v přehledně členěném kalendáriu a v kapitole o svátostech. Mimoto uvádí tento sešitek možnost použití responsoriálních žalmů z Kancionálu a některých částí denní modlitby církve.

  brož., 68 s., cena 50 Kč

 •  
  generalbas Barbara Maria Willi – GENERÁLBAS aneb Kdo zavraždil kontrapunkt?

  Stručný přehled dějin generálbasu je určen především pro varhaníky a hráče na klávesové nástroje, kteří chtějí stylově a historicky poučeně doprovázet skladby z období 16.–18. století, ale neměli dosud možnost setkat se s prameny osvětlujícími dobový způsob vytváření generálbasového doprovodu. Autorka nechává čtenáře netradiční formou detektivního pátrání nahlédnout do tajů vzniku a vývoje generálbasu (ukázky jsou nahrány na přiloženém CD) a tím i do stylového vývoje evropské hudby v období baroka.

  brož., cena včetně CD 130 Kč ROZEBRÁNO – o dotisku budeme informovat

 •  
  varhannidoprovod_obnovene Varhanní doprovod kancionálu – opravené a doplněné vydání

  Jedná se o reedici tzv. zeleného doprovodu, který vyšel v r. 2009.

  Mimo cca dvaceti větších či menších oprav je toto vydání doplněno o tři nové invokace v loretánských litaniích a o sloky k růženci světla v písni č. 814.

  pevná vazba v kožence, cena 780 Kč

  * Olomoucká verze dostupná v Arcibiskupské knihovně v Olomouci.

 •  
  zpevymezictenimi Zdeněk Pololáník – Zpěvy mezi čteními – 2. opravené a doplněné vydání

  Responsoriální žalmy a zpěvy před evangeliem pro neděle, slavnosti a vybrané svátky

  Publikace navíc obsahuje velikonoční a svatodušní sekvenci, několik responsoriálních zpěvů k přijímání a modlitbu ke sv. archandělu Michaelovi.

  Dostupné zde: Zdeněk Pololáník – Zpěvy mezi čteními (2.19 MB)
  Příspěvek můžete zaslat na účet. Děkujeme.

  cena 600 Kč

   

 •  
  skolanavarhany ŠKOLA NA VARHANY – sestavili Ferdinand Bachtík a Stanislav Jiránek

  Jedná se o přetisk vydání z r. 1907. Publikace obsahuje instruktivní cvičení, která mohou být užitečná zvl. varhaníkům začátečníkům, resp. „přeučeným klavíristům“. V druhé části uvítají zběhlejší varhaníci řadu krásných a technicky dostupných preludií v jednotlivých tóninách (i církevních) od starých mistrů. Pro ty zdatnější bude vítaným pramenem poslední část, ve které najdou 16 preludií a fug starých českých skladatelů (F. X. Brixi, J. Seger, B. M. Černohorský, J. Zach, J. Kř. Kuchař, K. Kopřiva), které jsou nahrány na přiloženém CD.

  pevná vazba v kožence, cena včetně CD 450 Kč

 •  
  varhanni-sbornicek Varhanní sborníček – známé skladby ve snadné úpravě

  Jedná se o sbírku 15 skladeb vhodných ke svatebním obřadům, zádušním mším a jiným příležitostem. Sbírka obsahuje např. Svatební pochody (F. Mendelssohn-Bartoldy, R. Wagner), Ave Maria (Ch. Gounod, Fr. Schubert), Ave verum corpus (W. A. Mozart) aj.

  cena 40 Kč

 •  
  nauka-o-varhanach Tomáš Nováček – Úvod do nauky o varhanách

  Autor srozumitelně a názorně pojednává v deseti kapitolách (24 stran) o varhanním nástroji.

  cena 50 Kč

 •  
  liturgika Karel Cikrle – Liturgika

  náhled: Karel Cikrle – Liturgika (449.46 kB)

  brož., 56 s., křídový papír, cena 50 Kč

 


Publikace P. Josefa Olejníka na samostatném webu: https://josefolejnik.cz/publikace/vydane/