Centrum pro liturgickou hudbu Olomouc

Centrum pro liturgickou hudbu má na starosti:

  • Záležitosti varhaníků (jejich vzdělávání a péči o varhany), chrámových sborů a ostatních hudebníků v oboru liturgické hudby. V oblasti vzdělávání spolupracuje s Centrem pro školy, které zajišťuje organizaci kurzů.
  • Hudbu při liturgii a hudbu v kostelích mimo liturgii, zvl. poradenství a povolování koncertů i jiných kulturních pořadů v kostelích (formulář k povolení koncertu zde). Vyplněné žádosti adresujte na podatelnu arcibiskupství.
  • Péči o varhany, resp. jiné nástroje na kůrech, notový materiál a zvony.
  • Spolupráci s dalšími fyzickými a právnickými osobami v oblasti liturgické a náboženské hudby.

Chrámoví hudebníci na Moravě mají ke svému vzdělávání a formaci k dispozici také aktivity Jednoty Musica sacra a kurzy pořádané ostravsko-opavskou diecézí.

Kromě webové i mobilní aplikace kancional.cz mohou hudebníci využívat také webovou databázi regenschori.cz v mobilní verzi Zpěvník Proscholy. Rozcestník podpory pro scholy je na webu ProScholy.cz. Část vývojového týmu těchto projektů pochází i z olomoucké arcidiecéze.

Bohatý odkaz nabízí dílo P. Josefa Olejníka, přehledně dostupné na webu JosefOlejnik.cz.

Varhanní doprovod, nové žaltáře a další publikace pro hudebníky jsou dostupné v Arcibiskupské knihovně.

Proběhlo nedávno:

Soustředění nejen ProScholy (Zpěvy Svatého týdne) na Přístavu v Rajnochovicích 16.–17. 2. 2024

Diecézní setkání chrámových hudebníků v Olomouci 16. 3. 2024

Soustředění nejen ProScholy (mariánský repertoár) na Arše v Rajnochovicích 19.–20. 4. 2024

Připravujeme:

Hudba spojuje – praktický hudební seminář v Dolanech 29. 8.–1. 9. 2024

14. ročník Kurzu pro varhaníky (Olomouc 2024–2026)

 

P. Ondřej Talaš, [email protected], +420 732 119 769

Kontakty na další pracovníky: https://www.ado.cz/cemu-se-venujeme/pastorace/centrum-pro-liturgickou-hudbu/