Středisko pro liturgickou hudbu Brno

Středisko pro liturgickou hudbu (SLH) bylo zřízeno Biskupstvím brněnským 1. října 1995. SLH vede diecézní referent pro liturgickou hudbu a je lokálně i personálně propojeno s jednotou Musica sacra (jMS).

Středisko pro liturgickou hudbu má na starosti:

  • Záležitosti varhaníků, chrámových sborů a ostatních hudebníků v oboru liturgické hudby. V této oblasti nejvíce spolupracuje s jMS.
  • Hudbu při liturgii a hudbu v kostelích mimo liturgii, zvl. poradenství a povolování koncertů a jiných kulturních pořadů v kostelích.
  • Péči o varhany resp. jiné nástroje na kůrech, notový materiál a zvony.
  • Spolupráci s dalšími fyzickými i právnickými osobami v oblasti liturgické a náboženské hudby.

K dispozici jsou tyto dokumenty:

  1. Péče o varhany
  2. Zvony
  3. Koncerty
  4. Ostatní

Kontakt: